Volgens Ronald Grimes zijn rituelen altijd aan veranderingen onderhevig. In de huidige tijd en cultuur gaan deze veranderingen sneller dan ooit door secularisering, individualisering en globalisering. De wereld verandert, en rituelen veranderen mee.