Betekenisgeving

Is er in jouw leven
een belangrijke gebeurtenis
waarbij je even bewust stil wilt staan?

Verbintenis gevoelsmatig laten landen

Afspraak met symboliek bekrachtigen

Geschiedenis gestalte geven en herdenken

Een fris, nieuw collectief geheugen

Een gezamenlijke identiteit creëren

Stilstaan bij zingevingsvragen

Overgangsmomenten in het leven

Ritueel is een middel om betekenis te geven aan overgangsmomenten in het leven. Dat kan een persoonlijke transitie zijn, zoals een verhuizing, een relatieviering of een geboorte; of een scheiding, emigratie, pensionering, afscheid. Transities vinden ook plaats in de fysieke leefomgeving, op het werk, bij organisaties – eigenlijk overal waar mensen (samen)leven en (samen)werken. Leven en werk zijn doordrongen van zingevingsvraagstukken. Ritueel biedt ruimte om deze zinvragen te stellen en te beleven, ook zonder woorden, zelfs zonder antwoorden. 

  ‘Ritueel slaat een gat in de tijd’
  – Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus

  Respectvol, nuchter en praktisch

  Ritueel, in de vorm van symboliek, metaforen, handelingen en objecten, kan op allerlei manieren recht doen aan de bovenstaande behoeften. Ik maak met liefde en plezier samen met jou een ritueel op maat, dat uitdrukking geeft aan de gewenste betekenis en voldoet aan jouw specifieke eisen.

  Dat doe ik respectvol, nuchter en praktisch. Ik voltrek mijn rituelen liever met poëzie dan met plechtige stiltes, liever in spontane beweging dan in statische passiviteit, en graag met muziek.

  Voorbeelden

  Bonusfamilie

  Voor samengestelde gezinnen, die er met elkaar een succes van willen maken

  Lees meer

  Verhuizen

  Voor wie afscheid neemt van een vertrouwde plek, en een nieuwe start wil maken

  Lees meer

  Zingeving op je werk

  Voor als je verbinding en zingeving op je werkplek zoekt

  Lees meer

  Miniritueeltjes

  Klein maar fijn, individueel of samen, eenmalig en op maat

  Lees meer

  ‘Heel weinig kan ineens veel oproepen’
  – Gerard Lukken, filosoof en theoloog